Pārlekt uz galveno saturu

Paint and coating product development.

This section is specifically dedicated to professionals in the paint and coating industry, whose activities are related to the new paint and coating product introduction to the market. Our goal is to provide a comprehensive insight into the basic principles of sustainable paint and coating product development as well as assistance in understanding the standards and requirements in the European market.

Ilgtspējīgas krāsas koncepcija

Saskaņā ar Makgila universitāte (Kanāda) formulējumu ilgtspēja nozīmē mūsu pašu vajadzību apmierināšanu…

Samaziniet GOS emisijas

GOS samazināšanu krāsu un pārklājumu produktos ES regulē ar Direktīvu 2004/42/EK par gaistošo organisko…

Izvairieties no toksiskām vielām

Termins “bīstamas ķīmiskās vielas” attiecas uz dažādām vielām vai maisījumiem, kas var kaitēt cilvēku…

Uzlabojiet krāsas kalpošanas ilgumu

Viens no svarīgākajiem aspektiem ir vislabāko vidi saudzējošo produktu mūža izmaksu analīze. Krāsas…

Atbildīga materiālu izvēle

Izejvielas dažu ķīmisko komponentu veidā, kas ir iekļautas krāsās un pārklājumos, ir ārkārtīgi…

Ņemiet vērā dzīves ciklu

Dzīves cikla novērtējuma (LCA) rezultāti var būt noderīgs instruments lēmumu pieņēmējiem, lai izvēlētos…