Pārlekt uz galveno saturu

GOS samazināšana krāsu un pārklājuma produktos

GOS samazināšanu krāsu un pārklājumu produktos ES regulē ar Direktīvu 2004/42/EK par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu, un tās noteikumus ievieš valstu atbildīgās iestādes. Tādējādi, ieviešot tirgū jaunus krāsu produktus, GOS samazināšana ir viens no mērķiem ilgtspējas atbalstam.

GOS emisijas no krāsu produktiem galvenokārt ir saistītas ar šķīdinātāju izmantošanu. Lai panāktu to, ka GOS emisiju nav vispār, nepieciešams mainīt krāsas sastāvu, būtiski samazinot GOS emisijas izejvielās.

Tipiski GOS

 • Formaldehyde
  Formaldehīds
 • Xylene
  Ksilols
 • Acetaldehyde
  Acetaldehīds
 • 1,2,4-Trimethylbenzene
  1,2,4-trimetilbenzols
 • Toluene
  Toluols
 • 1,4-Dichlorbenzene
  1,4-dihlorbenzols
 • Tetrachloroethene
  Tetrahloretēns
 • Ethylbenzene
  Etilbenzols
 • Styrene
  Stirols
 • 2-Butoxyethanol
  2-butoksietanols

GOS ierobežojumi ir stingri reglamentēti. Krāsu direktīva, zaļais iepirkums un Eiropas ekomarķējums ir instrumenti, lai ierobežotu un veicinātu GOS emisiju samazināšanos. Plānojot un izstrādājot jaunus krāsu produktus, īpaša uzmanība jāpievērš g/l emisijas prasībām.

Kā ekomarķējumi Eiropā un zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prakse atbalsta GOS samazināšanu krāsu un pārklājumu produktos?

Šī analīze ir izstrādāta, lai sniegtu pārskatu par ekomarķējumu Eiropā un zaļā publiskā iepirkuma (GPP) prasībām attiecībā uz GOS emisijām. Krāsu un pārklājumu produktu ražotāji var izvēlēties pieteikties ES ekomarķējumam, lai to izmantotu konkrētai produktu grupai vai kvalificētos dalībai GPP, ja ir izpildītas noteiktas GOS emisijas prasības. Produkti ir iedalīti 13 preču grupās atbilstoši Eiropas Komisijas pārraudzītajiem standartiem un kritērijiem. Jāņem vērā, ka ZPI kritēriji ir orientējoši. ES dalībvalstīm ir tiesības tās piemērot un pielāgot individuāli.

Atjaunināts 2021. gada 9. augustā
 

ES Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji (2018) 1 %, w/w

ES ekomarķējums (2014) 2 %, w/w

Ziemeļu gulbis (2021) 3 %, w/w

Zilais eņģelis (2019) 4 %, w/w

Matētas iekšējās sienas un griesti (spīdums <25@60°) 1% 1% 1% 0,07%
Glancētas iekšējās sienas un griesti (spīdums >25@60°) 4% 4% 4% 0,07%
Ārsienas no minerālā substrāta 2,50% 2,50% 2,50% (negaistošo vielu saturs <20 %) 2 % (negaistošo vielu saturs ≥ 20 % līdz < 30 %) 8 % (negaistošo vielu saturs ≥ 30 %) 10 %
Iekštelpu apdares un apšuvuma krāsas kokam un metālam 8% 8% 8% 0,07%
Āra apdares un apšuvuma krāsas kokam un metālam 8% 8% 7,50% (negaistošo vielu saturs <20 %) 2 % (negaistošo vielu saturs ≥ 20 % līdz < 30 %) 8 % (negaistošo vielu saturs ≥ 30 %) 10 %
Iekštelpu apdares lakas un koka beices, ieskaitot necaurspīdīgus koka beices 6,50% 6,50% 6,50% 0,07%
Āra apdares lakas un koka beices, ieskaitot necaurspīdīgus koka beices 7,50% 7,50% 6,50% (negaistošo vielu saturs <20 %) 2 % (negaistošo vielu saturs ≥ 20 % līdz < 30 %) 8 % (negaistošo vielu saturs ≥ 30 %) 10 %
Iekštelpu minimālas konstrukcijas koka traipi 5% 5% 5% 0,07%
Āra minimāli būvēti koka traipi 5% 5% 5% (negaistošo vielu saturs <20 %) 2 % (negaistošo vielu saturs ≥ 20 % līdz < 30 %) 8 % (negaistošo vielu saturs ≥ 30 %) 10 %
Grunts (iekštelpās) 1,50% 1,50% 1,50% 0,07%
Grunts (āra) 1,50% 1,50% 1% (negaistošo vielu saturs <20 %) 2 % (negaistošo vielu saturs ≥ 20 % līdz < 30 %) 8 % (negaistošo vielu satursgaistošo vielu saturs ≥ 30 % 10 %
Iesiešanas gruntskrāsas (iekštelpās) 1,50% 1,50% 1,50% 0,07%
Iesiešanas gruntskrāsas (āra apstākļos) 1,50% 1,50% 1% -
Viena iepakojuma veiktspējas pārklājumi 8% 8% 8% -
Divkomponentu reaktīvie pārklājumi noteiktam gala lietojumam, piemēram, grīdām (iekštelpās) 8% 8% 8% -
Divkomponentu reaktīvie pārklājumi noteiktam gala lietojumam, piemēram, grīdām (āra) 8% 8% 6,50%  
Dekoratīvā efekta pārklājumi 8% 8% 8% -
Pretrūsas krāsas 8% 8% - -
Paints For Life neuzņemas nekādu atbildību par apkopotās un tabulā attēlotās informācijas precizitāti. Lai pārliecinātos, ka informācija ir pareiza, lūdzu, apmeklējiet tālāk norādītos datu avotus.

Datu avoti:

1)
ES Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji
2)
ES ekomarķējums
3)