Pārlekt uz galveno saturu

Izvairieties no toksiskām vai kaitīgām vielām

Termins “bīstamas ķīmiskās vielas” attiecas uz dažādām vielām vai maisījumiem, kas var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Dažas no vielām, kas ietilpst šajā kategorijā, tiek izmantotas krāsu ražošanas procesā.

Uz tradicionālajām krāsu sastāvdaļām, kas ir toksiskas vai kaitīgas, šobrīd attiecina ES ECHA tiesību aktus, ZPI un ekomarķējuma kritērijiem.

Lielākās bažas par šīm ķīmiskajām vielām nav saistītas ar krāsu izstrādājumu ražošanas procesu bet gan ar to emisijām un ar tām saistīto ietekmi krāsu produktu lietošanas laikā, kā arī to izdalīšanos gaisā. Tomēr šie kritēriji ir jāpatur prātā, izvēloties arī izejvielas. Proti, nepieciešama proaktīva rīcība, lai izvērtētu to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem. Pieprasot no izejvielu piegādātājiem pierādījumus par konkrētu vielu lietošanu, ir iespējams iegūt nepieciešamo pārliecību ilgtspējīgu krāsu un pārklājumu sastāvu izstrādei.

Kā ar ekomarķējumiem Eiropā un zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) praksi ierobežo bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu krāsu un pārklājumu produktos?

Šī analīze ir izstrādāta, lai sniegtu vienkāršu pārskatu par ekomarķējumu Eiropā un zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasībām attiecībā uz bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu. Krāsu un pārklājumu produktu ražotāji var izvēlēties pieteikties ekomarķējumam Eiropā, lai to izmantotu noteiktai produktu grupai vai kvalificētos dalībai ZPI, ja ir izpildītas noteiktas prasības. Svarīgākās identificēto ķīmisko vielu grupas un to pieļaujamie līmeņi ir īsi aprakstīti tālāk esošajā tabulā. Jāņem vērā, ka ZPI kritēriji ir orientējoši. ES dalībvalstīm ir tiesības tos piemērot un pielāgot individuāli.

 

Atjaunināts 2021. gada 9. augustā

 

ES Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji (2018) 1 ES ekomarķējums (2018) 2 Ziemeļu gulbis (2021) 3 Zilais eņģelis (2019) 4
Izotiazolinona savienojumi (iekštelpās) 500 ppm

500 ppm

BIT ≤ 500 ppm, MIT < 15 ppm, OIT <15 ppm, CIT/MIT (3:1) < 15 ppm

600 ppm BIT ≤ 10 ppm, MIT < 1,5 ppm, UIN < 0,5 ppm, Visi pārējie izotiazolinoni < 2 ppm
Izotiazolinona savienojumi (āra apstākļos) 500 ppm

500 ppm

1500 ppm BIT < 400 ppm, UIN un kombinācija CIT/MIT (3:1) Kopā <15 ppm
Gaistošie organiskie šķīdinātāji (GOS) (matēti) 100 000 ppm 10 000 ppm 10 000 ppm 700 ppm
Gaistošie organiskie šķīdinātāji (GOS) (spīdīgi) 100 000 ppm 40 000 ppm 40 000 ppm 700 ppm
Gaistošie aromātiskie ogļūdeņraži (VAH) - 100 ppm 100 ppm -
Antimons - 100 ppm 100 ppm -
Selēns 100 ppm 100 ppm 100 ppm -
Bārijs - 100 ppm 100 ppm -
Arsēns 100 ppm 100 ppm 100 ppm -
Hroms VI 100 ppm 100 ppm 100 ppm -
Dzīvsudrabs 100 ppm 100 ppm 100 ppm -
Svins 100 ppm 100 ppm 100 ppm 200 ppm
Ftalāti 100 ppm 100 ppm - -
Kadmijs 100 ppm 100 ppm 100 ppm -
Smagie metāli - - - -
Halogenētie organiskie šķīdinātāji - - - -
Formaldehīds 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm
Perfluorēti alkilsulfonāti (PFAS) - neizmanto/izmanto tikai krāsai, kas ir ūdensizturīga vai ūdeni atgrūdoša un kuras izkliedes ātrums ir lielāks par 8 m2/l - -
Alkilfenoletoksilāti (APEO) - - - -
Silīcija sveķu emulsija - 20 000 ppm - -
Šķīdinātāji H304 (R65) - 20 000 ppm - -
Nereaģējis monomērs - 500 ppm 100 ppm 500 ppm
Ieelpojams kristālisks silīcija dioksīds/kvarcs - - 10 000 ppm -
Saistvielas un šķērssaistīšanas līdzekļi: adipīnskābes dihidrazīds (ADH) - 10 000 ppm - -
Paints For Life neuzņemas nekādu atbildību par apkopotās un tabulā attēlotās informācijas precizitāti. Lai pārliecinātos, ka informācija ir pareiza, lūdzu, apmeklējiet tālāk norādītos datu avotus.
 

Datu avoti:

1)
ES Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji
2)
ES ekomarķējums
3)
Ziemeļu gulbis